İçeriğe geç

Limak Sürdürülebilirlik Politikası

Sunuş

Limak Şirketler Grubu olarak doğanın tüm unsurları ile birlikte sürdürülebilir bir gezegende, insani var oluşumuzun sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için, tüm dünya olarak birlikte çaba sarf etmemiz gereken bir dönemde olduğumuzun bilincindeyiz.

Bu anlayışla, tüm faaliyetlerimizde iş anlayışımızı üç boyutta ele alarak değerlendiriyor, kararlarımızı bu şekilde alıyor ve değer yaratma sürecimizi bu boyutlara dikkat ederek yönetiyoruz.

Limak Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikası, grubumuzun iş anayasası olacak şekilde; Limak kurucu değerleri, temel çalışma ilkeleri, iş etiği anlayışı ve küresel amaçlar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

Limak Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikası, tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ve kararlarımızı alırken başvuracağımız bir rehber niteliğinde ve tüm değer zincirinde yer alan, doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde olduğumuz küresel paydaşlarımızı kapsayacak şekilde ele alınmıştır.

İş Anlayışı Odakları

Limak Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikası, birbiri ile doğrudan ilişkili üç odak alan üzerine inşa edilmiştir. Limak Şirketler Grubu, sürdürülebilir bir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile, bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir gezegende mümkün olabileceğine inanmaktadır. Bu inanç doğrultusunda sürdürülebilirlik politikamız aşağıdaki gibi resmedilmiştir.

“Kapsayıcı Gelişim” Odaklı İş Anlayışı

Limak Şirketler Grubu, faaliyette bulunduğu her sektörde, tüm çalışanları, iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, küresel amaçlar ile uyumlu, sürdürülebilir bir iş anlayışını benimsemektedir.

Limak Şirketler Grubu, ekonomik alanda yaşanan gelişimin, tüm insanlık ile birlikte gezegenin tüm unsurlarını da kapsayacak şekilde sağlanması gerektiğine inanmaktadır.

“Sosyal İnsan” Odaklı İş Anlayışı

Limak Şirketler Grubu, tüm faaliyetlerini ve iş süreçlerini, insan sağlığının korunması, insani gelişimin desteklenmesi ve fırsat eşitliğini esas alarak sürdürmektedir. İnsani gelişimin sürdürülebilir kılınmasına olanak sağlayacak şekilde, yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir iş ve yaşam ortamlarının tesisine odaklanmaktadır.

Limak Şirketler Grubu, sürdürülebilirliğin sosyal yapıların gelişimi, çalışanlarının kurumsal bağlılığı ve sürekliliği ile sağlanabileceğine, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıyı tüm unsurları ile algılamış olması ve varoluşunu sosyal yapının sağlığı ile birlikte düşünmesi gerektiğine inanmaktadır.

Limak Şirketler Grubu, faaliyetlerini gerçekleştirirken, bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, gezegenin tüm unsurlarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını esas almaktadır.

Sağlıklı Gezegen” Odaklı İş Anlayışı

Limak Şirketler Grubu, tüm faaliyetlerini çevreye saygılı olarak gerçekleştirmeyi temel değer olarak kabul etmekte, çevresel ilişkisinin olası tüm olumsuz unsurlarını öncesinden tespit ederek bertaraf etmenin yollarını geliştirmekte ve bu amaçla Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarına değer vermesi gerektiğine inanmaktadır.

Sizi Arayalım

×