İçeriğe geç

Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız

Limak International Hotels & Resorts olarak,

Yiyecek, içecek, teknik malzemeler ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere tüm ürün ve hizmet satın alımlarında;

Nesli tükenmekte ve/veya koruma altında olan yasaklı türlerin avlanmaması, satılmaması veya tüketilmemesi için gerekli tüm çalışmaları destekler, yürürlükteki tüm yasal mevzuatlara uyarız.

Sürdürülebilir satın alma uygulamaları konusunda hem çalışanlarımızın hem de tedarikçilerimizin eğitim ve gelişimi için gayret gösterir, birlikte gelişmek üzere düzenli olarak tedarikçi denetimleri gerçekleştiririz.
Sürdürülebilirlik uygulamalarını ve bunların sonuçlarını sürekli iyileştirir, tedarikçilerimizi teşvik eder; ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi tedarik uygulamalarını da destekleriz.
Sıfır Atık bilinciyle, atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınmasını dikkatle yönetiriz.
Çalışanları için taciz ve ayrımcılık olmayan adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen; kadın-erkek fırsat eşitliğine önem veren, zorla veya zorunlu tutarak çalışmayı engelleyen, çocuk işçi çalıştırmayan, istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyumlu tedarikçilerle çalışırız.

Sizi Arayalım

×