İçeriğe geç

Gizlilik Sözleşmesi

LİMAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu: Limak Thermal Boutique Hotel

Gökçedere Mah. Sıcak Su Cad. No:1-3 Termal – Yalova

Limak İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş. (“Limak Thermal Boutique Hotel), otel işletmeciliği ve turizm faaliyetlerimiz ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusunda ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, çalışanlarımızı, başvuru sahiplerimizi ve iş bağlantılarımızı bilgilendirmek amacıyla bu gizlilik bildirimini hazırlamıştır. 405 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı. 6698 (“Kanun”) ve ilgili mevzuat.

Hangi kategorideki kişisel verileri topluyoruz? Kişisel verilerinizi işlemenin amacı nedir?

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz kapsamında aşağıda belirtilen veri kategorilerini topluyoruz:

Kimlik Verileri
İletişim Verileri
Ailevi Veriler
Finansal Veri
İstihdam Verileri
Diğer veri


Kimlik Verileri

Açıklama: Veri sahibinin kimlik doğrulaması ile ilgili veriler.

Kimlerden veri toplanıyor: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, başvuru sahiplerinden ve işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerden kimlik verileri topluyoruz.

İçerik: Ad, soyad, kimlik numarası, pasaport numarası, plaka bilgileri, fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi veriler.

Veri Toplamanın Amacı: Tabi olduğumuz mevzuat ve tüm misafirlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerek misafirlerimizden gerekse ziyaretçilerimizden kimlik verileri topluyoruz.

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

İş başvurusu değerlendirmesi amacıyla başvuru sahiplerinden kimlik verileri topluyoruz; ayrıca tedarikçimizden, alt yüklenicimizden ve imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan ticari gerekliliklerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için benzer iş bağlantıları kurduğumuz diğer taraflardan.

Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasına ilişkin temel hukuki dayanak, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.

Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle kimlik verilerini topluyoruz.

Meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkelerimiz nedeniyle, misafirlerimiz için güvenlik ve daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak vb. Amaçlarla bazen ziyaretçinin (her aynı gün ziyaretçiden) kimlik verilerini topluyoruz.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan formlarla topluyoruz.

İletişim Verileri

Açıklama: İlgili kişi ile iletişimi sağlayan kişisel veriler.

Verilerin kimlerden toplandığı: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, başvuru sahiplerinden ve işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerden iletişim verilerini topluyoruz.

İçerik: Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, oda numarası, posta adresi, e-posta adresi ve IP adresi gibi veriler.

Veri Toplamanın Amacı: Gerek misafirlerimizden gerekse ziyaretçilerimizden tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm misafirlerimizin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla iletişim verilerini topluyoruz; ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi reklam, kampanya ve promosyonlarımız hakkında bilgilendirmek; sadakat kartı programları, istihdam ilişkileri ve otelcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Çalışanlarımızın iletişim verilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Başvuru değerlendirme sonucunun bildirilmesi amacıyla başvuru sahiplerinden iletişim verilerini topluyoruz; ayrıca tedarikçimizden, alt yüklenicimizden ve imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan ticari gerekliliklerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için benzer iş bağlantıları kurduğumuz diğer taraflardan.

Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasının temel hukuki dayanağı, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.

Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle iletişim verilerini topluyoruz.

Müşteri memnuniyeti anketinin veya güvenliğinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkeler nedeniyle bazen ilgili verileri toplarız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan formlarla topluyoruz.


Ailevi Veriler

Açıklama: İlgili kişinin aile üyelerine ait veriler.

Verilerin kimlerden toplandığı: Misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve başvuru sahiplerimizden ailevi verileri topluyoruz.

İçerik: Aile fertlerinin adı, soyadı, kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durumu, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve e-posta adresi gibi verilerdir.

Veri Toplamanın Amacı: Misafirlerimizin aile verilerini tabi olduğumuz mevzuat nedeniyle ve tüm misafirlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla topluyoruz.

Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği çalışanlarımızın ve başvuru sahiplerimizin ailesel verilerini toplamakla yükümlüyüz.

Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasının temel hukuki dayanağı, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.

Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle ailevi verileri topluyoruz.

Bazen meşru menfaatlerimiz ve acil durumlarda iletişim kurmak veya burs sağlayarak işçi yakınlarının eğitimini desteklemek amacıyla benimsenen kurumsal ilkeler nedeniyle ilgili verileri topluyoruz.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan formlarla topluyoruz.


Finansal Veri

Açıklama: Banka hesapları, kredi kartları, fatura bilgileri gibi veriler.

Verilerin kimlerden toplandığı: Misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü şahıslardan finansal veriler topluyoruz.

İçerik: Ücret, yetkili imza listesi, maaş, banka hesabı, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi veriler.

Veri Toplamanın Amacı: Hem misafirlerimizden hem de üyelerimizden tabi olduğumuz mevzuat nedeniyle, kusursuz ve kusursuz hizmet verebilmek için finansal veriler topluyoruz.

Çalışanlarımızın mali verilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği toplamakla yükümlüyüz.

Ticari gerekliliklerimizi ve imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarikçimizden, alt yüklenicimizden ve benzer iş bağlantıları kurduğumuz diğer taraflardan finansal veriler topluyoruz.

Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasının temel hukuki dayanağı, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.

Yine de, veri sahipleri ile aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle finansal verileri topluyoruz.

Meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkelerimiz nedeniyle, sürekli misafirlerimiz için ödeme kolaylığı sağlamak ve çalışanlarımıza ortak bankalar veya diğer finansal kurumlar tarafından sağlanan kampanyalara veya promosyonlara dahil olmak amacıyla bazen finansal veriler toplarız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan formlarla topluyoruz.

İstihdam Verileri

Açıklama: Kusursuz bir istihdam ilişkisinin sürdürülmesini sağlayan veriler.

Verilerin kimlerden toplandığı: Çalışanlarımızdan ve başvuru sahiplerimizden istihdam verilerini topluyoruz.

İçerik: Kimlik, iletişim ve mali veriler, cinsiyet, boy ve kilo, sosyal güvenlik numarası, kan grubu, kişisel durumu temsil eden belge, ikamet yeri, IP kayıtları, banka hesabı, ikamet belgesi, referans / hizmet / önceki işverenden çalışma kağıdı, sabıka kaydı belgesi, özgeçmiş (özgeçmiş), askerlik hizmeti, engellilik durumu, engellilik durumuna ilişkin vergi muafiyeti kapsamındaki veriler, sigorta, barınma ve kira bilgileri, yabancı dil, eğitim durumu, mesleki bilgi ve önceki adres ve imza.

Veri Toplamanın Amacı: Kanun dışı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ilgili verileri topluyoruz.

Veri Toplamanın Hukuki Sebebi: İlgili verilerin toplanmasına ilişkin temel hukuki dayanak, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.

Bununla birlikte, veri sahipleri ile aramızdaki iş sözleşmesi nedeniyle istihdam verilerini topluyoruz.

Meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkelerimiz nedeniyle bazen şirket oryantasyon programlarına katılım, sigorta, acil durumlarda akrabalar ile iletişim kurmak ve başvuru sahiplerini uygun pozisyonlara yerleştirmek amacıyla istihdam verilerini topluyoruz.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan formlarla topluyoruz.

Diğer veriler

Açıklama: Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan verilerdir.

Kimlerden veri toplanıyor: Bu verileri misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü şahıslardan topluyoruz.

İçerik: Bunlar; kimlik, iletişim ve finansal veriler, CCTV (kapalı devre televizyon) kayıtları, ses kayıtları, yüz tanıma sistemleri kayıtları, manyetik kart ve turnike kayıtlarıdır; iş bağlantılarımıza ait kimlik, iletişim ve finansal veriler; organize bir etkinlik veya organizasyon kapsamında toplanan veriler, konaklama ile ilgili veriler, şikayetlerde toplanan ve firma ile iletişim sürecinde olan veriler.

Veri Toplamanın Amacı: Gerek misafirlerimizden gerekse üyelerimizden ilgili verileri tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm misafirlerimize kusursuz ve kusursuz hizmet sunabilmek, güvenliği sağlamak için topluyoruz; turizm ve otelcilik faaliyetlerimizi yürütmek; bunları reklamlarda, pazarlamada ve promosyonlarda kullanmak; etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek.

Ticari gerekliliklerimizi ve imzalanan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarikçimizden, alt yüklenicimizden ve benzer iş bağlantısı kurduğumuz diğer taraflardan ilgili verileri topluyoruz.

Veri Toplamaya Yönelik Yasal Dayanaklar: İlgili verilerin toplanmasının temel hukuki dayanağı, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerdir.

Bununla birlikte, sürekli misafirlerimiz için ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla meşru menfaatlerimiz ve benimsenen kurumsal ilkelerimiz nedeniyle ilgili verileri topluyoruz; çalışanlarımıza ortak bankalar veya diğer finans kurumları tarafından sağlanan kampanyalara veya promosyonlara dahil olmak; misafirlerimize güvenlik ve daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak; katılımcı sayısı ve onların özel durumları veya talepleri ile ilgili etkinlikler düzenlemek; sürekli misafirlerimiz için özel fiyat ve konaklama seçenekleri sunmak, kayıp eşya durumunda onlarla iletişime geçmek, misafir ve çalışan memnuniyetini değerlendirmek ve şikayetlere cevap vermek.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlarla ve bazen de doğrudan elektronik ortamda bulunan formlarla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi yerel üçüncü şahıslara aktarıyor muyuz?

Yetkili Makamlar:

Ülkemizdeki mevzuat gereği yukarıda belirtilen kimlik, iletişim ve diğer bazı verileri, mevzuatla kesin olarak yetkilendirilmiş makamlarla periyodik olarak veya onların talebi üzerine paylaşıyoruz.

Ayrıca kişisel verileriniz, karar gerekçesiyle veya mevzuatla kesin olarak yetkilendirilmiş bir idari kurumun talebi üzerine yetkili kurum veya kuruluşla paylaşılmaktadır.


Limak Turizm Grubu Tesisleri:

Bunun dışında kişisel verileriniz, sizlere daha ayrıcalıklı hizmet sunabilmek adına ilerleyen dönemlerde sınırlı amaçlarla birleşecek olan aşağıdaki turizm tesisleri ile paylaşılmaktadır.

Limak Arcadia Hotel & Resorts
Limak Limra Hotel & Resorts
Limak Atlantis Deluxe Hotel
Limak Lara Deluxe Hotel
Limak Ambassadore Hotel
Limak Eurasia Luxury Hotel
Limak Termal Otel
Limak Cyprus Deluxe Hotel

Üçüncü şahıslar:

Kişisel verileriniz, işbirliği yaptığımız başka bir üçüncü taraf grubuyla da paylaşılır. Bunlar arasında öncelikle seyahat acenteleri, online otel rezervasyon hizmetleri gibi gerçek veya tüzel kişiler.

Kişisel verileriniz, karşılama, nakil vb. Hizmetlerimiz için taleplerinizi karşılamak veya kaybolan eşyalarınızı iade etmek, faturalarınızı ilgili hizmetleri yerine getirecek ölçüde yerine getirmeye yetkili gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşmak amacıyla paylaşılmaktadır. bu hizmetler bizim adımıza.

Kişisel verilerinizi yurt dışına aktarıyor muyuz?

Kişisel verileriniz sadece aşağıdaki hallerde yurt dışına aktarılabilir:

açık izniniz veya

Kanunda öngörülen durumlar meydana gelir ve nakledilen ülkede yeterli korumanın bulunduğu veya

Kanunda öngörülen haller, devredilen ülkede yeterli korumanın olmadığı durumlarda Türkiye Veri Koruma Kurulu’nun muvafakatiyle gerçekleşir.

Örneğin: Yabancı bir acente, online rezervasyon hizmeti vb. Tarafından hizmet aldığınız veya bize yabancı bir finansal hizmetle ödeme yaptığınız durumlarda, kişisel verilerinizi hizmet sağlamak için izninizi almadan sınırlı işlem amacıyla yurtdışına aktarabiliriz. sizin için, yani hizmet sözleşmemizi yerine getirmek için.

Kişisel verileriniz ne kadar süreyle saklanıyor?

Kişisel verilerinizin saklama süreleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenir:

Kanunla veya ilgili mevzuatla belirlenen bir süre varsa, ilgili verilerin en azından bu süre boyunca saklanması gerekir. Kanunen kesin olarak yetkilendirilmiş mahkeme veya idari kurumların taleplerinin bize geç ulaşması veya parçası olabileceğimiz bir anlaşmazlığın ortaya çıkması olasılıklarına ilişkin olarak, kişisel verileri saklama süresi 6 ay veya 1 yıl ekleyerek Mevzuatta öngörülen süreler ve süresi dolduğunda ilgili veriler silinir.

Aramızdaki iş ilişkisi ile ilgili olarak mevzuatta verilerin işlenmesi için öngörülen bir saklama süresi yoksa, kişisel verileriniz sözleşmede belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Bu iş ilişkisinin bitiminde veya sözleşmede belirtilen süre sona erdiğinde kişisel verileriniz talebinize gerek kalmadan silinir.

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak şunları yapabilirsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine ilişkin bilgi edinme,

Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme nedenini ve verilerin bu amaçla doğru kullanılıp kullanılmadığını öğrenin,

Kişisel verilerinizi alan yurt içi ve yurt dışı üçüncü kişilere ilişkin bilgi edinme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin Kanun’da belirtilen hükümler çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi veya kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik karar verme sistemleri ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonuca itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir kayıp olması durumunda tazminat talep edebilirsiniz.

Veri sahibi olarak haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Türkiye Veri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlere halel getirmeksizin, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi kimliğinizi kanıtlayan belgeler (kimlik fotokopisi) ile birlikte thermal@limakhotels.com kayıtlı elektronik posta adresimize veya Gökçedere Mah. Sıcak Su Cad. No:1-3 Termal – Yalova posta ile.

Göndermiş olduğunuz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya başvurunuzun yetkisiz olması durumunda başvurunuza itiraz etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

İsteklerinize cevap vermek ne kadar sürer?

Talepleriniz teslimat tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek cevaplandırılır. Olumsuz değerlendirme olması durumunda gerekçeli ret başvurunuzdaki adrese elektronik posta veya posta ile gönderilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

 

Sizi Arayalım

×